Фестивал на цацата – Кранево 2018

Фестивал на цацата – Кранево 2018