Интерактива е творческа платформа за аудиовизуални продукции и управление на културни проекти.

 

   Екипът ни е многодисциплинарен и интерактивен. Занимаваме се с видео, фотография, live streaming, 360° виртуални разходки, медийно отразяване на събития, журналистика и PR кампании.

 

   Имаме интереси в областта на неформалното образование и културния сектор. Работим с желание и тръпка за всеки проект, като  търсим нови творчески предизвикателства  и смели идеи за по-добра комуникация.

 

Нашата мисия е да свързваме хора, места, идеи и технологии.